Vizija
Da postanemo vodeći/prestižni festival jazz muzike, prepoznatljiv po svojoj originalnosti i atraktivnosti na koji će poželeti da dođu kako izvođači, tako publika iz regiona i Evrope.

Misija
Misija Valjevskog Jazz festival je da čuva, plasira i promoviše vrednost jazz muzike kao umetničke muzike dvadesetog veka i omogući publici da u njoj uživa kroz atraktivan umetnički program i prateće sadržaje. Mi edukujemo lokalnu mladu publiku, inspirišemo publiku sa strane kako bi uvećali broj posetilaca koji će uživati kako u živoj jazz muzici, tako i u turističkoj
ponudi grada Valjeva.


Vrednosti
Tradicija
Mi čuvamo tradiciju, ali i unapređujemo naš festival.
Entuzijazam
Strast i ljubav prema jazz muzici pokreću nas na akciju.
Edukacija
Radimo na edukaciji publike tokom cele godine i uvećavamo njen broj.
Kreativnost
Pronalazimo kreativne ideje za nove izazove.
Timski rad
Raspodela zadataka uz multidisciplinaran pristup uvećavaju šanse za uspeh.
Profesionalizam
Znamo šta je jazz i znamo šta su dobri muzičari. Verujemo u strateško upravljanje sa ciljem postizanja najveće koristi za učesnike, publiku i grad Valjevo primenom modela stalnog poboljšanja

Strateški ciljevi

1.Da festival stekne/vrati ugled u Srbiji i uvrsti ga u relevantne liste evropskih jazz festivala.

2. Uzimajuć u obzir činjenicu da se Jazz publika se ne rađa, već da se stvara i da je publika garant opstanka i unapređenja značaja festival, cilj festivala uvećavanje broja posetilaca kroz edukaciju lokalne publike i dovođenje publike sa strane.

3. Da promoviše produkciju lokalnih jazz muzičara i kreira klimu za oživljavanje jazz odseka u MŠ Živorad Grbić.