Vizija

Da postanemo vodeći, prestižni festival jazz muzike, prepoznatljiv po svojoj originalnosti i atraktivnosti na koji će poželeti da dođu kako izvođači, tako i publika iz regiona i Evrope.

Misija

Misija Valjevskog Jazz festivala je da čuva, plasira i promoviše vrednost jazz muzike kao umetničke muzike dvadesetog veka i omogući publici da u njoj uživa kroz atraktivan umetnički program i prateće sadržaje. Mi edukujemo lokalnu mladu publiku, inspirišemo auditorijum sa strane kako bismo uvećali broj posetilaca koji će uživati u jazz muzici ali i u turističkoj ponudi grada Valjeva.

Vrednosti

Tradicija

Mi čuvamo tradiciju, ali i unapređujemo naš festival.

Entuzijazam

Strast i ljubav prema jazz muzici pokreću nas na akciju.

Edukacija

Radimo na edukaciji publike tokom cele godine i uvećavamo njen broj.

Kreativnost

Pronalazimo kreativne ideje za nove izazove.

Timski rad

Raspodela zadataka uz multidisciplinaran pristup uvećavaju šanse za uspeh.

Profesionalizam

Znamo šta je jazz i znamo šta su dobri muzičari. Verujemo u strateško upravljanje sa ciljem postizanja najveće koristi za učesnike, publiku i grad Valjevo primenom modela stalnog poboljšanja.

Strateški ciljevi

Pozicioniranje festivala na relevantnim listama evropskih jazz festivala.

Uzimajući u obzir činjenicu da se jazz publika ne rađa, već se stvara i da je publika garant opstanka i unapređenja značaja festivala, cilj festivala je uvećavanje broja posetilaca kroz edukaciju lokalne publike i dovođenje publike iz drugih sredina.

Promovisanje produkcije lokalnih jazz muzičara i kreiranje klime za formiranje Jazz odseka u Muzičkoj školi "Živorad Grbić" iz Valjeva.